Hello World!

De website voor het Handboek Adventure Therapie is online. Laat een bericht achter als je feedback wilt geven op het boek, of mail ons op info@adventuretherapie.nl!

De eerste druk is binnen.

Adventure Therapie binnen de jeugd-GGZ, kan dat wel?

Jazeker kan dat! Dat kan ook terwijl het maatschappelijk debat over de alsmaar stijgende zorgkosten voortduurt en vaak in het nieuws komt dat de budgetten in de jeugdzorg ontoereikend zijn. Dat Adventure Therapie (het therapeutisch inzetten van ervaringsleren in de natuur) binnen de instelling waar we nu werken zo succesvol ingezet kan worden vindt zijn grondslag in de invoeging van deze therapievorm in het bestaande primaire behandelproces van de cliënten en hun gezinnen, maar zeker ook in het gegeven dat er geen gebruik gemaakt wordt van een duur activiteitenaanbod. Over de kosten van het activiteitenaanbod kan gesteld worden dat het zeker leuk en stoer is om met cliënten te gaan mountainbiken, rotsklimmen, kajakken, op meerdaagse survivaltocht te gaan in het buitenland of om met een groep jongeren en meerdere therapeuten wekenlang een reis op een zeilboot te maken, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet noodzakelijk is om tot een therapeutisch proces te komen. Dergelijke activiteiten kosten veelal veel geld en tijd. Denk bijvoorbeeld aan voorbereidingstijd, reistijd, organisatie- en materiaalkosten, et cetera. Deze tijd en financiën kunnen daardoor niet meer ingezet worden in het daadwerkelijke therapeutisch proces met de cliënt, uitgaande van de huidige financiering van de jeugd-GGZ op basis van arrangementen, budgetplafonds of aantal minuten. Voor een particulier werkende therapeut zal dit wellicht anders gelden. Daarmee niet zeggende dat dit aanbod dan niet werkt, in tegendeel.

Door juist gebruik te maken van kleinschalige maar uitdagende activiteiten dicht bij huis is deze vorm van Adventure Therapie niet duurder dan een andere vorm van vaktherapie of een andere therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van (therapie)materiaal. Met een basisuitrusting van een verzameling balletjes, enkele emmers, blinddoeken, hoepels, rubberen markeerstippen, touwen en een slackline kan een gedegen therapietraject opgezet en uitgevoerd worden. Als de therapeut daarnaast geschoold is in boomklimmen en de beschikking heeft over wat klimmateriaal kan er net zo gemakkelijk in een boom op hoogte gewerkt worden dan wanneer de therapeut een klimwand of een hoge touwenbaan tot zijn beschikking heeft. Het gegeven dat de therapeut dus geen fietsenstalling met mountainbikes, een hoge touwenbaan of een kajak voor elk gezinslid tot zijn beschikking heeft, of als er geen budget is voor het afhuren van een klimwand, of het inhuren van een terzake deskundig (sport)instructeur, is dus geen reden om niet aan de slag te kunnen gaan met Adventure Therapie.